openingstijden: di t/m za 09.30-17.00 uur en zo 12.00-17.00 uur

MISSIE
Het Stedelijk Museum Coevorden heeft als missie het in kaart brengen, behouden en overdragen van het kasteel- en vestingverleden van Coevorden, zowel vanuit archeologische en historische bronnen als vanuit nog aanwezige relicten die naar dit verleden verwijzen.

DOEL
De stichting heeft ten doel: het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren van (a) museumcollecties die onder de naam of met de bestemming ‘Stedelijk Museum Coevorden’ in eigendom toebehoren aan de gemeente Coevorden en van (b) museumcollecties die in eigendom toebehoren (of in de toekomst zullen toebehoren) aan de stichting (of aan een met de stichting verbonden rechtspersoon die kunstvoorwerpen ten behoeve van de stichting in eigendom houdt respectievelijk zal houden) of die anderszins ter beschikking zullen worden gesteld aan de stichting.

GEREGISTREERD MUSEUM
Het Stedelijk Museum Coevorden is een officieel geregistreerd museum.

ANBI-STATUS
Het Stedelijk Museum Coevorden staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De ANBI-status van het museum brengt met zich mee dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van jouw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen. Meer informatie kun je lezen op de website van de Belastingdienst.

RSIN: 823117765

CODES
Het Stedelijk Museum Coevorden onderschrijft de volgende codes: 

   

BESTUUR 
Voorzitter: Hank Peters
Penningmeester: Ger Vos
Bestuurslid: Fokko Molema 

Voor meer informatie kunt u hier het Jaarverslag 2023, de Jaarrekening 2023 en het Beleidsplan 2021-2025 bekijken. 
Het Stedelijk Museum Coevorden beschikt over de ANBI status voor goede doelen. Meer informatie kunt u hier vinden.
Het ingevulde Standaardformulier ANBI publicatieplicht over 2020 kunt u hier vinden.

BELONINGSBELEID 
De bestuurders van Stedelijk Museum Coevorden ontvangen geen beloning en geen vacatiegelden voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichting Stedelijk Museum Coevorden volgt voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers (directeur en medewerker marketing, communicatie en educatie) de Museum Cao 2018-2020.

COLLECTIE 
Wilt u meer weten over (de collectie van) het museum of heeft u een vraag over bruiklenen?
Neem dan contact met het museum op via: info@museumcoevorden.nl

CONTACT
Stedelijk Museum Coevorden
Haven 4
7741 JV Coevorden
Telefoonnummer: 0524-745040
E-mailadres: info@museumcoevorden.nl
RSIN/fiscaal nummer: 823117765

ORGANISATIE
Directeur
Evelien Wieling
directeur@museumcoevorden.nl

PR en Marketing
Guus Weggemans
pr@museumcoevorden.nl

PARTNERS
Het Stedelijk Museum Coevorden werkt met diverse instellingen samen op het gebied van  wetenschappelijke kennisuitwisseling, promotie en culturele en historische projecten. Daarnaast is het museum gevestigd in het Arsenaal. Dit is een multifunctioneel verzamelgebouw waar behalve het Stedelijk Museum Coevorden ook de Bibliotheken Coevorden, Touristen Info en de Historische Vereniging Coevorden in gevestigd zijn. Partners van Stedelijk Museum Coevorden: Arsenaal Coevorden | kaartjes.nl | dehondsrug.nl | doetip.nl. 

PRIVACYVERKLARING
Lees hier de Privacyverklaring van het Stedelijk Museum Coevorden.

VACATURES

Vacature PR & Communicatiemedewerker (sluitingsdatum: 29 februari 2024).

Interesse in een vrijwilligersfunctie? Kijk dan eens op onze pagina voor Vrijwilligers. Of neem contact op met Evelien Wieling, Directeur, via directeur@museumcoevorden.nl.