Skip to content Skip to footer

Vrijwilligers

Wij zoeken vrijwilligers!
In Stedelijk Museum Coevorden ontdek je de mooiste verhalen uit de geschiedenis van Coevorden. Maar dit kan alleen door de inzet van de vrijwilligers. Wil jij je steentje bijdragen aan het voortbestaan van de historie van Coevorden? Kijk dan eens bij onze vacatures!

Wij zoeken momenteel een:
Penningmeester (bestuurslid)
Algemeen bestuurslid
Secretaris (bestuurslid)
Collectiemedewerker

Interesse?
Lijkt het jou leuk om vrijwilliger te worden bij Stedelijk Museum Coevorden? Dan komen wij graag met je in contact! Stuur je gegevens met een bondig stukje over jezelf naar directeur@museumcoevorden.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Evelien Wieling, Directeur, via directeur@museumcoevorden.nl.

Vrienden van

DOELSTELLING 
De Vrienden van het Stedelijk Museum Coevorden ondersteunen het Stedelijk Museum Coevorden bij de ontwikkeling, verdieping, verbreding en verbreiding van de kennis van de geschiedenis, kunst en cultuur  van de stad Coevorden.

VRIEND WORDEN 
Wie het Stedelijk Museum een warm hart toedraagt en de ontwikkeling ervan wil steunen, kan vriend van het museum worden. Vrienden hebben gratis toegang tot het museum, worden op de hoogte gehouden van tentoonstellingen en uitgenodigd voor openingen. We zetten alles even voor je op een rijtje.

  • Gratis toegang tot het museum (met 1 introducé)
  • Uitnodigingen voor (exclusieve) openingen
  • Gratis tentoonstellingsgids/flyer over tentoonstellingen
  • Altijd op de hoogte van nieuws en tentoonstellingen in het museum
  • (exclusieve) evenementen, speciaal voor de Vrienden van

De kosten voor een vriendenlidmaatschap zijn € 20,- per jaar. Een jaarlijks lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ACTIE! ”Word vriend” met korting (vanaf 1 juli mogelijk) 
Mocht u na 1 juli een lidmaatschap aanvragen dan kunt u voor € 10,- dat jaar lid worden voor juli t/m december en krijgt u een tijdelijke pas. Vanaf 1 januari het jaar daarop, betaalt u het volledige tarief en krijgt u een permanente pas.

Om lid te worden kunt u een mail sturen naar info@museumcoevorden.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Na uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging met de betalingsgegevens.

Organisatie

MISSIE
Het Stedelijk Museum Coevorden heeft als missie het in kaart brengen, behouden en overdragen van het kasteel- en vestingverleden van Coevorden, zowel vanuit archeologische en historische bronnen als vanuit de nog aanwezige relicten die naar dit verleden verwijzen.

DOEL
De stichting heeft ten doel: het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren van (a) museumcollecties die onder de naam of met de bestemming ‘Stedelijk Museum Coevorden’ in eigendom toebehoren aan de gemeente Coevorden en van (b) museumcollecties die in eigendom toebehoren (of in de toekomst zullen toebehoren) aan de stichting (of aan een met de stichting verbonden rechtspersoon die kunstvoorwerpen ten behoeve van de stichting in eigendom houdt respectievelijk zal houden) of die anderszins ter beschikking zullen worden gesteld aan de stichting.

GEREGISTREERD MUSEUM
Het Stedelijk Museum Coevorden is een officieel geregistreerd museum.

ANBI-STATUS
Het Stedelijk Museum Coevorden staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De ANBI-status van het museum brengt met zich mee dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van jouw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen. Meer informatie kun je lezen op de website van de Belastingdienst.

RSIN/fiscaal nummer: 823117765

Voor meer informatie kunt u hier het Jaarverslag 2023, de Jaarrekening 2023 en het Beleidsplan 2021-2025 bekijken. Het ingevulde Standaardformulier ANBI publicatieplicht over 2020 kunt u hier vinden.

CODES
Het Stedelijk Museum Coevorden onderschrijft de volgende codes:

               

MEDEWERKERS
Directeur: Evelien Wieling – directeur@museumcoevorden.nl
PR- en Communicatiemedewerker: Guus Weggemans – pr@museumcoevorden.nl
Curator & Educatief medewerker: Femke Claus – curator@museumcoevorden.nl
Conservator: Thomas Bruins – conservator@museumcoevorden.nl

BESTUUR
Voorzitter: Hank Peters
Penningmeester: Ger Vos
Bestuurslid: Fokko Molema

BELONINGSBELEID
De bestuurders van Stedelijk Museum Coevorden ontvangen geen beloning en geen vacatiegelden voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichting Stedelijk Museum Coevorden volgt voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers (directeur en medewerker marketing, communicatie en educatie) de Museum Cao 2018-2020.

COLLECTIE 
Wilt u meer weten over (de collectie van) het museum of heeft u een vraag over bruiklenen? Neem dan contact met het museum op via: info@museumcoevorden.nl

PARTNERS
Het Stedelijk Museum Coevorden werkt met diverse instellingen samen op het gebied van  wetenschappelijke kennisuitwisseling, promotie en culturele en historische projecten. Daarnaast is het museum gevestigd in het Arsenaal. Dit is een multifunctioneel verzamelgebouw waar behalve het Stedelijk Museum Coevorden ook de Bibliotheken Coevorden, Touristen Info en de Historische Vereniging Coevorden in gevestigd zijn. Partners van Stedelijk Museum Coevorden: Arsenaal Coevorden | kaartjes.nl | dehondsrug.nl | doetip.nl.

PRIVACYVERKLARING
Lees hier de Privacyverklaring van het Stedelijk Museum Coevorden.

VACATURES
Interesse in een vrijwilligersfunctie? Kijk dan eens op onze pagina voor Vrijwilligers. Of neem contact op met Evelien Wieling, Directeur, via directeur@museumcoevorden.nl.