Skip to content Skip to footer

Adios Españoles
Het beleg van Coevorden 1592

Adios Españoles

– Nog tot en met 30 juni 2024 te zien –

Het is juli 1592. De Nederlandse Opstand, die wij ook kennen als de Tachtigjarige Oorlog, is in volle gang. Ook Coevorden is het toneel van deze keiharde oorlog. Bewonder de maquette waarop 350 tinnen soldaatjes, paarden en kanonnen het strijdgewoel uitbeelden. Ontmoet de hoofdrolspelers in de strijd om de strategisch gelegen vesting. En ontdek hoe de Spanjaarden verdwenen uit Coevorden.

Strijd om Coevorden

Tijdens de Nederlandse Opstand is Coevorden lange tijd in handen van de Spaanse koning Filips II. Namens hem verdedigt Frederik van den Bergh de stad. Maar op 15 juli 1592 ziet Van den Bergh twee Staatse zwaargewichten met hun troepen voor de stadspoorten staan. Het zijn prins Maurits en graaf Willem Lodewijk van Nassau, twee volle neven van hem.

Moderne oorlogsvoering

Tijdens de strijd voor godsdienstvrijheid staan de rooms-katholieke Spaansgezinden lijnrecht tegenover de protestantse opstandelingen. Dit verdeelt families, buren en dorpen, ook de familie Van Nassau dus. Maurits heeft acht jaar eerder zijn vader Willem van Oranje opgevolgd als aanvoerder van de Opstand. Zijn oudere neef Willem Lodewijk is naast hem medebevelhebber in het Staatse leger. Samen bepalen zij met hun inzichten in moderne oorlogsvoering het verloop van de strijd tegen het Spaanse gezag in Coevorden…