openingstijden: di t/m za 09.30-17.00 uur en zo 12.00-17.00 uur

Kennis maken met…stagiair Yannick Habing

In Stedelijk Museum Coevorden komt het kasteel- en vestingverleden van Coevorden tot leven. Er zijn veel objecten en verhalen die te maken hebben met de geschiedenis van de vestingstad. We lichten het favoriete collectiestuk van stagiaire Yannick deze week uit.

‘’Mijn favoriete object in het museum is de historiepenning. Penningen zijn prachtige objecten die nog veelal ondergewaardeerd worden door een grote groep mensen. Een penning of munt kan ons juist zoveel vertellen over het verleden en is bovendien met zoveel ambacht ontwikkeld. Vandaag de dag kennen we penningen ook nog steeds, bij een belangrijke gebeurtenis worden tegenwoordig nog steeds penningen geslagen in bijvoorbeeld goud of zilver. Dat gebeurde in Coevorden ook in 1672. Daarmee wordt de herinnering van toen levend gehouden: Coevorden en Groningen staan samen op één munt’’.

Historiepenning, collectie Stedelijk Museum Coevorden

Stedelijk Museum Coevorden organiseert in 2022 een grote tentoonstelling over het 350-jarig ontzet van Coevorden: we vieren dat we 350 jaar geleden bevrijd werden van Bisschop Bernhard van Galen, beter bekend als Bommen Berend. We besteden hierbij aandacht aan het verhaal rondom de bezetting en zullen passende objecten tentoonstellen ter ondersteuning. Er gebeurde veel in 1672: het rampjaar van Nederland, ook in Coevorden.

Zo werd de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1672 aangevallen door Franse en Engelse legers en vanuit het oosten door de troepen van de aartsbisschop van Keulen en de bisschop van Munster. Drenthe en Groningen werden belegerd door Bernard van Galen, vorst en bisschop van Munster. Om de stad Groningen te kunnen veroveren, moest Van Galen de toegang tot het noorden in handen krijgen. Die toegang werd al sinds de middeleeuwen beveiligd door het kasteel en later door de vesting Coevorden.

De vesting Coevorden werd in juli 1672 belegerd door Munsterse troepen en gaf zich na hevige bombardementen met brandbommen op 11 juli 1672 over. Zo kon de Munsterse bisschop zijn leger voor de stad Groningen samentrekken en eveneens bestoken met de gevreesde brandbommen. Toch is het hem niet gelukt om Groningen te veroveren.

Meindert van der Thijnen, koster en schoolmeester in Coevorden ontwikkelde een slim en listig plan om de vesting te heroveren. Hij vluchtte naar Groningen en presenteerde zijn idee aan generaal Rabenhaupt, militair commandant van Groningen. Zijn plan was om op een winterdag met biezen bruggen over wakken in de bevroren grachten van Coevorden te treden en daarmee de bezetters van de vesting te verrassen. Rabenhaupt nam het plan van Meindert van der Thijnen over en vertrok op 27 december met zijn legermacht uit Groningen. Zij slaagden er in om op 30 december Coevorden in slechts korte tijd te ontzetten. De overwinning, de eerste in het Rampjaar, maakte een grote indruk in het land. Tot op de dag van vandaag zijn sporen van Rabenhaupt en Meindert van der Thijnen nog zichtbaar in Coevorden: er is zelfs een school vernoemd naar Meindert van der Thijnen.

Tekst met dank aan Gerrit Kleis.

Kennis maken met…
Yannick Habing woont in Coevorden en is laatstejaars archeologiestudent aan Saxion hogeschool te Deventer. In het kader van zijn afstudeeronderzoek loopt hij van februari tot juli stage bij Stedelijk Museum Coevorden. Tijdens deze periode verricht hij onderzoek naar 17e-eeuwse archeologische resten uit Coevorden die deel uit kunnen maken van een toekomstige tentoonstelling van het museum over het ontzet van Coevorden in 1672.

Geschiedenis is zijn passie: specifiek de geschiedenis van Coevorden. Naast dat hij het interessant vindt om onderzoek te verrichten naar archeologische vondsten, wil hij ook graag archeologie toegankelijker maken voor een breed publiek. Hij wil met zijn onderzoek niet alleen een adviesrapport aanleveren met daarop interessante voorwerpen passend bij de tentoonstelling maar ook publieksparticipatie speelt een belangrijke rol. Welke objecten zouden mensen willen zien? En op welke manier kunnen we deze objecten presenteren? Yannick maakt hierbij gebruik van de nieuwste ontwikkelingen binnen de archeologie, zoals 3D-visualisatie.

Ben je benieuwd naar het onderzoek van Yannick? Of zou je mee willen werken, door bijvoorbeeld een enquête in te vullen? Volg ons dan op sociale media en houd onze website in de gaten.