openingstijden: di t/m za 09.30-17.00 uur en zo 12.00-17.00 uur

Wilt u meer weten over (de collectie van) het museum?
Neem dan contact met het museum op via: info@museumcoevorden.nl

GESCHIEDENIS VAN HET MUSEUM 
Op 14 augustus 1978 installeerde burgemeester Hoekzema in de bestuurskamer van het kasteel de “Werkgroep Oudheidskamer”, bestaande uit enkele historisch geïnteresseerden. Professor dr H. J. Prakke, als adviseur aanwezig, bedacht de naam “Drenthe’s Veste” en er volgde een jaar van intensief vergaderen en “oudheden” verzamelen. Er werden onder aanvoering van de burgemeester succesvolle bezoeken gebracht aan oude boerengeslachten in de buurtschappen. Hans Roest en Huib Minderhoud plunderden met toestemming van Hoekzema en tot ontsteltenis van de gemeentesecretaris en de gemeentebode het stadhuis en het kasteel. Samen met de medewerkers van het Drents Museum Jaap Beuker en Ger de Leeuw richtten Roest en Minderhoud afbeelding voor afbeelding en spijker voor spijker het museum in. Op zaterdag 29 september 1979 werd het door gedeputeerde J. Prenger officieel geopend.

Hierna verhuist het museum van het kasteel naar het Arsenaal aan de haven. In de loop der jaren heeft dit gebouw verschillende benamingen gehad: begin 17de eeuw heette het Ammunitiehuys, daarna sprak men van het Magazijn van de Generaliteit, of alleen maar van Magazijn; ook werd het wel eens het Tuighuis genoemd. Naast wapenopslag heeft het Arsenaal ook gefungeerd als opslag voor diverse gebruikers die er onder anderen lijnzaadkoeken, lijnolie en graan opsloegen. Na een uitgebreide verbouwing in 2012/2013 opent het vernieuwde museum in juni 2013 weer haar deuren voor het publiek.

GESCHIEDENIS VAN COEVORDEN 
In de zuidoosthoek van de provincie ligt de oudste stad van Drenthe. Stadsrechten werden al in de middeleeuwen van de toenmalige landsheer, de bisschop van Utrecht verkregen. Coevorden lag indertijd aan een belangrijke handelsweg tussen het Rijnland en de hanzestad Groningen de havenstad Stavoren in Friesland. Al het reizigers- en handelsverkeer kon uitsluitend bij Coevorden over een reeks koevoorden in de bij Coevorden samenstromende beekjes de moerassen passeren die geheel Drenthe omringden. Een voor de bisschop van Utrecht dus gunstige locatie om tol te heffen. Ter bescherming van de route naar het noorden bouwde hij een versterking. Het kasteel, overigens het enige in Drenthe, was een typisch militaire burcht op een heuvel, een zogenaamde motte ,met afzonderlijk omgrachte voorburcht, de bailey.

De burggraven aangesteld door hun landsheer hebben gedurende vele eeuwen gestreefd naar onafhankelijkheid. Die inning van tolgelden gaf aanleiding tot vele conflicten tussen de heren van Coevorden en hun bisschop. Dit zorgde voor een reeks van veldslagen met Coevorden als strijdtoneel. Klik hier voor de volledige geschiedenis van Coevorden: uit de geschiedenis van de stad Coevorden.